ADAS: nova lista zabranjenih supstanci u sportu

Svetska anti doping agencija je objavila novu Listu zabranjenih supstanci i doping sredstava za 2023. godinu, a koju je usvojila Anti doping agencija Srbije a koja stupa na snagu 1.1.2023.

Svi sportisti, takmičari, treneri i stručna lica u sportu su dužna de se upoznaju sa ovom listom.

Lista je na linku:

Lista_zabranjenih supstanci_2023.

 

X