Athlete’s corner: nove aktivnosti u svetskoj organizaciji

athl cor

Svetska kik boks organizacija WAKO je uvela nove standarde aktivnosti koje su usmerene na dugoročni razvoj i obrazovanje, a tiču se karijera aktivnih sportista kik boksera kojima se na ovaj način daje podrška u razvoju karijere posle prestanka bavljenja takmičarskim kik boksom.

Ova akcija se prvi put sprovodi za vreme Svetskog prvenstva 4-12 Novembra 2017 u saradnji sa Medjunarodnim Olimpijskim Komitetom. Za vreme održavanja WAKO Svetskog prvenstva u kik boksu u Budimpešti, u hali će biti organizovan Athlete’s corner (Ćošak za takmičare), koji ima svrhu da stvori posvećenost, podiže svest takmičara o važnim aspektima sporta koji nisu samo takmičarski, da ih obaveštava o novinama u svetu i da ih zaštiti od neznanja,da ih nauči da preuzmu društvenu odgovornost kao članovi WAKO svetske organizacije, da ih upozori na važnost Fer pleja.

Ova akcija je proistekla iz obaveza preuzetih sa podnošenjem Aplikacije za priznanje WAKO organizacije od strane Međunarodnog Olimpijskog Komiteta (IOC).
Kako je zamišljena akcija:
1. Takmičar se prijavi na štandu i dobije uputstva koje deskove u hali da poseti.
2. Posle posete svakom desku koji se bavi određenom problematikom, dobije markicu kao potvrdu o učešću.
3. Kada prođe ceo ciklus, dobija Sertifikat o učešću, koji će u jednom trenutku postati obavezan za sve takmičare.
4. Fotografisanje na Photo wall-u je poželjno, uz objavu na društvenim mrežama uz upotrebu heštega #WakoAthleteCorner
#WhiteCard

Pored ove, organizovane su i akcije kao što je #HeForShe i #GetIntoMyShoes , koje organizuje WAKO Komitet za zaštitu položaja žena u sportu, u saradnji sa Medjunarodnom radnom grupom koja prati zastupljenost i položaj žena u svetskom sportu IWG.
Ove novine unose novu dimenziju rada u svetskoj WAKO organizaciji gde se više uspeh ne podrazumeva samo dobrim rezultatima na takmičenjima timova država članica organizacije nego se uspeh meri i nivoom društvene angažovanosti i posvećenosti na globalnom i lokalnom nivou kada su ove akcije u pitanju.

X