Logo

Nova anti-doping WADA lista

thSvetska anti-doping agencija WADA je lansirala novu, dopunjenu listu zabranjenih supstanci i postupaka u sportu, koja je stupila na snagu 1. Januara 2020.

Ova lista je dostupna na veb sajtu Srpske anti-doping agencije ADAS i na ovom linku možete pročitati sažetak promena:

Nova lista zabranjenih supstanci

Kompletna lista se može naći na linku: Kompletna lista zabranjenih supstanci (eng)

JovPros Web Disign