Internacionalni seminar za tatami sudije

Svetska federacija počinje seriju obrazovnih sudijskih seminara, u onlajn formi, namenjenim svim tatami sudijama od C-A nivoa, gde će se razmatrati Point fajting disciplina: sporne situacije, neophodna znanja i obaveze sudija sa aspekta uzrasnih kategorija kao i uobičajene prakse.

Prijavljene sudije ne mogu biti početnici, odnosno moraju da poseduju osnovna znanja o pravilima i da već imaju sudijsku praksu u point fajtingu.

Za vreme seminara biće obavljen i kratak test provere znanja.

Svi učesnici koji polože test, dobiće diplomu o učešču.

Seminar će se održati u nedelju, 1. aprila 2023. godine u 15 časova EET (Eastern European Time).

Prezenteri su Claire Cocozza, Jamin Ernet i Kim Kristoffersen, članovi internacionalnog sudijskog tatami komiteta WAKO.

Registracije su moguće isključivo preko platforme Rsportz, tj. sopstvenog naloga, preko koga birate opciju Competitions, koja vas prebacuje na platformu Sportdata, gde se prijavljujete za seminar.

X