The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

Javne nabavke

СМЕШТАЈ СА ПОЈАЧАНОМ ИСХРАНОМ

Назив јавне набавке: СМЕШТАЈ СА ПОЈАЧАНОМ ИСХРАНОМ ЗА ПРИПРЕМЕ ЈУНИОРСКЕ КИК БОКС РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Број јавне набавке: ЈНМВ 3/2014-158

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 04.07.2014. године до 11:00 часова

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 04.07.2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Спортског савеза Србије, у Београду, Македонска 28/2.

 

Преузмите документа:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

kick letak 250px

JovPros Web Disign