Kontinuirana antidoping edukacija

Članovi saveza, posebno sportski stručnjaci i registrovani takmičari u obavezi su da se neprekidno obaveštavaju o novinama koje se odnose na doping u sportu i njegove negativne posledice po zdravlje.
Nadležno telo koje se bavi kontrolom dopinga u sportu u Srbiji kao i kontinuiranom edukacijom lica angažovanih u sportu Antidoping agencija Republike Srbije , razvila je sistem elektronske edukacije sa slobodnim pristupom.
Platforma se sastoji od elektronskog predavanja u trajanju od sat vremena kao i testa, posle čijeg uspešnog rešavanja lice dobija potvrdu o položenom obrazovnom kursu.
Povećavanje svesti o dopingu i njegovim štetnim posledicama od izuzetnog je značaja za sportiste, sportske stručnjake kao i druga lica uključena u život sportiste.
Ministarstvo sporta Republike Srbije je donelo preporuku da se ovaj kurs uvede kao obavezan u licenciranju sportista.
Link ka platformi:
X