Na snazi je izmenjeni takmičarski pravilnik KBSS

Stupio je na snagu izmenjeni Takmičarski pravilnik, po kome će se održavati sva naredna državna prvenstva u okviru nove takmičarske sezone Kik boks saveza Srbije. Izmene su posledica usklađivanja naših pravilnika sa novim WAKO Pravilnikom koji je stupio na snagu 1.1.2021. godine.

Ključne izmene se odnose na podelu uzrasnih kategorija u skladu sa WAKO pravilnikom (razlika između tatami i ringovnih disciplina), novi kriterijumi za diskvalifikaciju takmičara zbog neizlaska, tretiranje seniorskih takmičara koji dolaze iz drugih borilačkih sportova, dodavanje težinskih kategorija kod mlađih kadeta na tatamiju, korigovan je spisak dozvoljene opreme, i td.

Svakako je neophodno da se pred početak takmičenja svi učesnici u sportu upoznaju sa novim pravilnikom.

Pravilnik je objavljen na sajtu u opredeljenom sektoru Dokumenta-Normativna akta-Pravilnici, i možete ga naći ovde:

Takmičarski-pravilnik-KBSS izmenjen 25.5.2021

X