The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

Registracija takmičara

За прву регистрацију такмичара, којима се издаје Такмичарска књижица, потребна су следећа документа:

- Попуњен Образац бр. 6 (скинути испод овог текста), потписан и печатиран од стране клуба и потписан од стране такмичара/родитеља или старатеља малолетног такмичара.

 -Лекарско уверење о здравственој способности, урађено у ординацији медицине спорта

Републички завод за спорт и медицину спорта (понедељком од 12-20 сати а осталим данима и суботом од 8-16 сати.  Заказивање прегледа на тел. 011-324-5115)

Било која приватна лекарска ординација медицине спорта.

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид и фотокопија) за малолетно лице, за пунолетне очитана лична карта.

- Две фотографије као за личну карту.

- 300,00 динара

 
 
Powered by Phoca Download

kick letak 250px

JovPros Web Disign