Nova publikacija o dopingu u sportu

na zag

Anti-doping agencija Srbije je izdala je novu, prilagođenu publikaciju koja na jasan i sažet način upoznaje čitaoca sa materijom nezaobilazno važnom u bavljenju sportom.

U cilju boljeg upoznavanja sa listom zabranjenih supstanci, procedurom doping kontrole, mogućnosti za teraputskim izuzećem, dijetetskim suplementima, povredama antidoping pravila, primerima dozvoljenih lekova i drugim korisnim informacijama, izdat je džepni priručnik koji je pripremljen kako bi pomogli sportistima, trenerima, roditeljima, timskim doktorima….

Džepni priručnik za doping kontrolu je skraćena verzija odredjenih veoma važnih informacija po pitanju borbe protiv dopinga u sportu i namenjen je za sve učesnike u sportu.

Klikom na link možete u najkraćem saznati sve što je potrebno da znate o zabranjenim supstancama u sportu.

http://www.adas.org.rs/edukacija/publikacije/

 
X