Ravnopravnost polova u sportu

Ravnopravnost polova u tehničkim službama (sudijske organizacije) u sportu
Vebinar MOK-a 14.3.2021.

Ravnopravnost polova u tehničkom angažovanju u sportu, sa naglaskom na suđenje, bila je tema četvrte serije vebinara MOK-a o rodnoj ravnopravnosti na kojoj su, između više od 300 učesnika, učestvovale i žene iz srpske kik boks federacije.
Plodna predavanja i primeri dobre prakse Međunarodne surferske federacije i Svetske taekvondo federacije o jednakosti i ravnopravnosti u tehničkom vršenju dužnosti i vođstvu u sportskim federacijama, stavili su danas ovu temu na listu prioriteta Međunarodnog olimpijskog komiteta i svetskog sporta.
Korišćenje živih modela i ambasadora su najsigurniji načini da se pokaže da je moguće da se žene usavršavaju kao arbitri sporta.Kada imate živi primer da je nešto moguće, onda se taj model uzima kao egzemplar koji postaje odredba prema kojoj se trasiraju rešenja.

Obrazovanje žena sudija širom sveta u današnjem okruženju Covid-19 obavlja se uspešno preko novih sredstava komunikacije: vebinari,  edukativni seminari sa razmenom najboljih praksi uz iznošenja statistika i tačnog merenja uspeha.
Otvoreno pitanje bila je podrška bivšim sportistkinjama da se vrate sportu koji vole kao tehnički službenici, ohrabrujući uspostavljanje nagrada za žene u sportu, otvorenih kurseva i promovišući ambasadore sporta koji dokazuju da je sve moguće.
Međunarodne sportske organizacije danas fokus stavljaju na: masovnije učešće u sportu, liderstvo u sportu, siguran sport, ravnotežu zastupljenosti polova u medijima i finansiranju projekata za obuhvat žena sportom u sredinama gde sport nije nadohvat ruke (ruralne i nerazvijene sredine).
Koja je najveća prepreka sa kojom se suočavaju žene u tehničkim službenim ulogama?
Nedostatak mogućnosti za razvoj, dve (tri) karijere koje paralelno imaju, predrasude, zahtevni zadaci u angažmanu i nedostatak uzora bili su odgovori koji su dati da se naglasi širok dijapazon prepreka sa kojima se žene suočavaju u uspostavljanju svog položaja u sportu.
Takođe je naglašeno da je raznoliko etničko poreklo žena sudija presudno za usklađeni razvoj.
Pitanje se razvilo iz:
Zašto ne bismo imali više žena u tehničkim službama i sudijskim organizacijama u sportu?
u:
Zašto nemamo više žena među najboljim sudijama u svetskom sportu?

X