Takmičarska komisija rukovodi i koordinira domaćim takmičenjima u organizaciji Saveza i klubova članova Saveza. Predlaže Upravnom odboru kalendar takmičenja za tekuću godinu. Klubovi i pojedinci koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima dužni su da dostave takmičarskoj komisiji obaveštenje o učešću.

Sastav komisije

  • Predsednik: Željko Vuković
  • Članovi: Dejan Gavrilović, Željko Šobić, Marko Simić i Nikola Milenković