Zdravstvena komisija ima zadatak da vodi računa o zdravlju reprezentativaca na pripremama i međunarodnim takmičenjima, vrši saniranje nastalih povreda takmičara, vrši edukaciju trenera i sportista, sarađuje sa ADAS-om.

Sastav komisije

  • Predsednik: Dr Marko Bumbaširević
  • Članovi: Dr Suzana Milutinović i Dr Mugabe Herbert

Anti-doping edukacija

Lista_zabranjenih supstanci_2023

Lista supstanci na monitoring programu 2023.

Lista zabranjenih supstanci za 2023. sažetak

Lista zabranjenih supstanci za 2022. (srb)

Anti-doping priručnik za trenere

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu izmenjen tekst 18.5.2021.

Anti-doping edukacija na mađarskom jeziku

Zloupotreba diuretika u borilačkim sportovima

Dijetetski suplementi opasni za doping rezultat

 

WAKO Medicinska pravila

WAKO Medical Rules -30.01.2021.