Seminar za kik boks trenere u svim kik boks disciplinama

Zakon o sportu je u članu 27. predvideo da stručni rad u sportu mogu obavljati sportski stručnjaci (treneri) koji imaju dozvolu za rad tj. koji su prošli obavezno licenciranje sportskih stručnjaka.

Da bi licenca trenera mogla da bude zakonski verifikovana neophodno je da u licenciranje bude uključena i visokoškolska ustanova. Iz tog razloga Stručna komsija KBSS u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu organizuje stručni seminar trenera i izdavanje trenerske licence na period od 3 godine (za period 2021. – 2024.)

Kako bi omogućili da seminari i licenciranje budu dostupni svima u Srbiji,  održaće se u tri različita grada i u tri različita termina.

Prvi termin je 07. maj 2021.  u Beogradu, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 298 u periodu od 18:00 do 21:00h.
Drugi termin je 08. maj 2021. u Kraljevu, Sportski centar „Ibar“, adresa Dušana Popovića 41 a, u periodu od 10:00 do 13:00h.
Treći termin je 09. maj 2021. u Subotici, Visoka škola strukovnih studija, ul. Banijska 67, od 10:00 do 13:00 časova.

Napominjemo da je potrebno da odaberete JEDAN od seminara koji ćete pohađati (nije potrebno da pohađate sva tri).

Molimo zainteresovane trenere da pažljivo pročitaju priložena dokumenta i da formulare:

Evidencioni karton trenera

i

Potvrda o trenerskom stažu

odštampaju, popune i predaju ovlašćenom licu KBSS pre seminara.

U ostalim dokumentima nalaze se sve potrebne informacije koje propisuju obavezu, način i uslove učešća na seminaru.

Poziv za učešće na seminaru

Izvod iz Takmičarskog pravilnika KBSS

Izvod iz Zakona o sportu

Rok za prijavu za učešće na seminaru (jednom od ponuđena tri termina) ističe 5.5.2021.god. u 20h, a vrši se preko mejl adrese Saveza.
Prisustvo je obavezno za sve trenere, a samo oni koji obnavljaju ili im se izdaje licenca po prvi put, plaćaju kotizaciju za učešće i podnose Evidencioni karton i Potvrdu o stažu.
Uslov za dobijanje trenerske licence (Zakon o sportu):
– odgovarajuće više ili visoko obrazovanje iz oblasti sporta odnosno fizičke kulture (položen predmet : Borenje)
– osnovna stručna osposobljenost za rad u sportu (zvanje: operativni trener).

Ukoliko imate nedoumice oko seminara, obratite se kancelariji Kik boks saveza Srtbije.

 

X