WAKO uz K-1 i Superkombat

mini WAKO Logo

Novo poglavlje u bogatoj i uspešnoj istoriji Svetske kik boks federacije WAKO počelo je da se piše 22. decembra u Bukureštu. Tamo je održan sastanak između tri organizacije i postignut dogovor o saradnji.

U Bukureštu je potpisan istorijski ugovor o saradnji između Svetske kik boks federacije WAKO, japanske kompanije K-1 i promoterske organizacije „Supercombat“. Ugovor su potpisali dr Enio Falsoni, predsednik WAKO, Mike Kim, prvi čovek K-1, o Eduardo Irimia, predsednik Superkombata.

Dogovorena je saradnja u oblasti borilačkih sportova u celini, ali posebno kik boksa. Ideja je da se tri organizacije međusobno pomažu i doprinesu razvoju i unapređenju sporta.

Dokument potpisan u Bukureštu je još jedna potvrda da je WAKO u svetu prepoznat kao zvanična međunarodna krovna organizacija za kik boks. Dogovoreno je da Kim i Irimia u narednom periodu u određenom delu i finansijski podrže WAKO organizaciju, kao i da će pružiti svu pomoć u ostvarivanju olimpijskog sna. Postignut je dogovor da se pobednicima Šampionata u organizaciji WAKO Federacije omogući učešće u kvlaifikacijama takmičenja koje organizuju K-1 i Superkombat. To se odnosi na četiri težinske kategorije do 63 kg, do 70 kg, do 85 kg i +93 kg. Najbolji će dobiti mogućnost da se takmiče u okviru K1 Gran prija.

Dogovoreno je da se tokom takmičenja u kik boksu promoviše logo sve tri organizacije, kao potvrda bliske saradnje. WAKO Federacija će pri organizaciji takmičenja pod okriljem K-1 i Superkombata pružiti svu potrebnu logistiku u smislu obezbeđivanja saglasnosti krovnih nacionalnih Saveza i Ministarstava sporta. WAKO ovim dokumentom kao zvanične organizacije za promocije profi K-1 takmičenja  priznaje K-1 i Superkombat..

X