ADAS: Lista zabranjenih supstanci za 2021. godinu

Kao i svake godine unazad, Svetska anti-doping agencija WADA je objavila listu zabranjenih supstanci i sredstava koja stupa na snagu 1.1.2021. godine. Anti-doping agencija Srbije je preveden dokument na Srpski jezik objavila na svom sajtu i učinila ga dostupnim sportistima, njihovim trenerima i službenim licima.

Najvažnije promene su:

  • lista je re-dizajnirana kako bi se sportisti lakše snalazili, navedene su bolesti kod kojih sportista mora da bude obazriv u lečenju
  • Svetski anti-doping kodeks definiše supstance zloupotrebe kao zabranjene supstance
  • u grupi C3 beta 2 agonista dozvoljena je upotreba vilanterola inhalacijom u max dozi preporučenoj od proizvođača, 25 mikrograma što odgovara efektivnoj dozi od 22 mikrograma.

Više čitajte na linku:

http://www.adas.org.rs/vesti/2020/12/25/lista-zabranjenih-doping-sredstava-i-metoda-za-2021-godinu/

X