Trenerska komisija je stručno telo Saveza koje vrši nadzor i kontrolu rada svih angažovanih sportskih stručnjaka (trenera) u Savezu. Zadatak joj je da odobrava planove i programe rada sportskih stručnjaka (trenera), vrši licenciranje trenera, izrađuje programe priprema takmičara, daje širi spisak reprezentativaca za narednu godinu, daje izveštaje o učešću na domaćim i međunarodnim takmičenjima  i daje predloge Upravnom odboru o izmenama i dopunama Pravilnika o stručnom radu u Savezu.

Sastav komisije

  • Predsednik: Dejan Gavrilović
  • Članovi: Srđan Nadrljanski, Aleksandar Topić

Edukacija

KAKO DO LICENCE ZA TRENERA?

Ko je trener u kik boksu?

Trener u kik boksu neposredno izvodi treninge kik boksa, vodi kik boksere na takmičenja, planira  stručni rad u kik boksu, vodi evidencije i sačinjava izveštaje o stručnom radu, vodi računa o izvršenim zdravstvenim pregledima kik boksera, odgovoran je za antidoping aktivnosti svojih kik boksera.

Zvanje sportskog trenera se stiče dobijanjem diplome o odgovarajućem obrazovanju ili odgovarajućeg uverenja o završenom stručnom osposobljavanju, sa posebnim uslovima za dobijanje dozvole za stručni rad u sportu sa decom.

Trener u kik boksu u svojoj dozvoli za rad/licenci može imati posebno naznačenu usmerenost na određenu disciplinu kik boksa.

Šta je licenca za trenera?

Licenca koju ima svako lice koje obavlja trenerski rad u sportskom udruženju ili klubu  predstavlja ustvari dozvolu za rad. Može se dobiti kada se ispune uslovi predviđeni Pravilnikom o stručnom radu koje je propisao Kik boks savez Srbije kao nadležni nacionalni granski sportski savez.

Po Zakonu o sportu, licenca može da ima najmanje dva a najviše četiri stepena, koji određuju njen nivo (A,B,C,D).

Kako se dobija licenca?

Postupak izdavanja dozvole za rad/licence pokreće se podnošenjem zahteva Kik boks savezu Srbije.

Uslovi tj. dokumenta koja moraju da se prilože da bi lice moglo da konkuriše za licencu, jesu: dokument o završenom stepenu obrazovanja, godinama iskustva u radu, vrste pohađanih seminara i ispita, lekarski pregled, položen stručni ispit, i td. Minimalno sportsko obrazovanje koje je neophodno da ima licencirani trener je zvanje operativnog trenera.

Stepen obrazovanja kao uslov za dobijanje licence je uslov da je lice steklo obrazovanje ili stručnu osposobljenost u odgovarajućoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi.

Zakon o sportu i Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Ministarstva omladine i sporta definiše da sva stručna lica angažovana u oblasti sporta moraju da imaju dozvolu za rad, tj. licencu izdatu od nadležnog granskog sportskog saveza. Svaki angažovani sportski stručnjak koji radi u klubu ili sportskom udruženju mora da ugovor o stručnom angažovanju potpisan sa tim klubom ali i licencu ili dozvolu za rad.

Zašto je potrebna licenca za trenera?

U slučaju da u bilo koji klub ili sportsko udruženje dođe inspekcija, između ostalih dokumenata koji su neophodni za rad (rešenje APR, PIB, otvoren račun, i slično) tražiće i ugovor i dozvolu za rad sportskog stručnjaka koji je angažovan.

Zbog toga je trener sa licencom nešto što se izdvaja svojim kvalitetom i zakonskom utemeljenošću.

Koliko traje licenca?

Licenca se izdaje na period važenja 3 godine. To znači da je neophodno da svaki stručnjak u sportu vodi računa o svom stručnom usavršavanju i da pohađajući seminare u organizaciji Kik boks saveza Srbije, svoju licencu obnavlja i održava je važećom.

Kada se održavaju seminari za licenciranje?

Kik boks savez Srbije ima obavezu da svake godine u određenom periodu organizuje stručne seminare za licenciranje trenera. Na seminarima su obavezni da prisustvuju svi treneri, bilo da im licenca ističe ili ne, kako bi se svi upoznali sa sadržajima koji se predaju na seminaru.

Detaljnije o licenciranju možete da pročitate ovde:

Licenciranje trenera u kik boksu

Licencirani treneri

SPONZORI KIK BOKS SAVEZA SRBIJE
MEĐUNARODNI DAN KIK BOKSA
Takmičarski kalendar

01jun00:0000:00Prvenstvo Srbije u kik lajtu

11jun(jun 11)00:0017(jun 17)00:00Svetski WAKO Kup Budimpešta 2024Budimpešta, Mađarska

13jun00:0000:00Prvenstvo Centralne Srbije u K1

08avg(avg 8)00:0018(avg 18)00:00Kamp perspektivnih sportista VojvodineKanjiža

23avg01sepSvetsko prvenstvo za decu, kadete i junioreBudimpešta, Mađarska

Kompletan kalendar događaja…