Trenerska komisija je stručno telo Saveza koje vrši nadzor i kontrolu rada svih angažovanih sportskih stručnjaka (trenera) u Savezu. Zadatak joj je da odobrava planove i programe rada sportskih stručnjaka (trenera), vrši licenciranje trenera, izrađuje programe priprema takmičara, daje širi spisak reprezentativaca za narednu godinu, daje izveštaje o učešću na domaćim i međunarodnim takmičenjima  i daje predloge Upravnom odboru o izmenama i dopunama Pravilnika o stručnom radu u Savezu.

Sastav komisije

  • Predsednik: Miodrag Jotić
  • Članovi: Dejan Gavrilović, Nebojša Maksimović

Edukacija

KAKO DO LICENCE ZA TRENERA?

Ko je trener u kik boksu?

Trener u kik boksu neposredno izvodi treninge kik boksa, vodi kik boksere na takmičenja, planira  stručni rad u kik boksu, vodi evidencije i sačinjava izveštaje o stručnom radu, vodi računa o izvršenim zdravstvenim pregledima kik boksera, odgovoran je za antidoping aktivnosti svojih kik boksera.

Zvanje sportskog trenera se stiče dobijanjem diplome o odgovarajućem obrazovanju ili odgovarajućeg uverenja o završenom stručnom osposobljavanju, sa posebnim uslovima za dobijanje dozvole za stručni rad u sportu sa decom.

Trener u kik boksu u svojoj dozvoli za rad/licenci može imati posebno naznačenu usmerenost na određenu disciplinu kik boksa.

Šta je licenca za trenera?

Licenca koju ima svako lice koje obavlja trenerski rad u sportskom udruženju ili klubu  predstavlja ustvari dozvolu za rad. Može se dobiti kada se ispune uslovi predviđeni Pravilnikom o stručnom radu koje je propisao Kik boks savez Srbije kao nadležni nacionalni granski sportski savez.

Po Zakonu o sportu, licenca može da ima najmanje dva a najviše četiri stepena, koji određuju njen nivo (A,B,C,D).

Kako se dobija licenca?

Postupak izdavanja dozvole za rad/licence pokreće se podnošenjem zahteva Kik boks savezu Srbije.

Uslovi tj. dokumenta koja moraju da se prilože da bi lice moglo da konkuriše za licencu, jesu: dokument o završenom stepenu obrazovanja, godinama iskustva u radu, vrste pohađanih seminara i ispita, lekarski pregled, položen stručni ispit, i td. Minimalno sportsko obrazovanje koje je neophodno da ima licencirani trener je zvanje operativnog trenera.

Stepen obrazovanja kao uslov za dobijanje licence je uslov da je lice steklo obrazovanje ili stručnu osposobljenost u odgovarajućoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi.

Zakon o sportu i Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Ministarstva omladine i sporta definiše da sva stručna lica angažovana u oblasti sporta moraju da imaju dozvolu za rad, tj. licencu izdatu od nadležnog granskog sportskog saveza. Svaki angažovani sportski stručnjak koji radi u klubu ili sportskom udruženju mora da ugovor o stručnom angažovanju potpisan sa tim klubom ali i licencu ili dozvolu za rad.

Zašto je potrebna licenca za trenera?

U slučaju da u bilo koji klub ili sportsko udruženje dođe inspekcija, između ostalih dokumenata koji su neophodni za rad (rešenje APR, PIB, otvoren račun, i slično) tražiće i ugovor i dozvolu za rad sportskog stručnjaka koji je angažovan.

Zbog toga je trener sa licencom nešto što se izdvaja svojim kvalitetom i zakonskom utemeljenošću.

Koliko traje licenca?

Licenca se izdaje na period važenja 3 godine. To znači da je neophodno da svaki stručnjak u sportu vodi računa o svom stručnom usavršavanju i da pohađajući seminare u organizaciji Kik boks saveza Srbije, svoju licencu obnavlja i održava je važećom.

Kada se održavaju seminari za licenciranje?

Kik boks savez Srbije ima obavezu da svake godine u određenom periodu organizuje stručne seminare za licenciranje trenera. Na seminarima su obavezni da prisustvuju svi treneri, bilo da im licenca ističe ili ne, kako bi se svi upoznali sa sadržajima koji se predaju na seminaru.

Detaljnije o licenciranju možete da pročitate ovde:

Licenciranje trenera u kik boksu

Licencirani treneri

Međunarodni dan kik boksa

Dan kada planeta obeležava Dan kik boksa je 30. novembar, dan kada je 2018.godine sport kik boks dobio priznanje Međunarodnog olimpijskog komiteta i tako postao deo olimpijske porodice sportova.

San koji se sanja još od 1977. godine, kada je u Berlinu registrovana svetska asocijacija kik boks organizacija, sada je postao java.

Kik boks svetska organizacija WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), je član najrelevantnijih svetskih sportskih organizacija i učestvuje u nekoliko multi-sport događaja kao što su Svetske igre, Svetske borilačke igre, Univerzitetske igre, Azijske igre i slično.

Vest koja je objavljena 14.decembra 2020.godine da je kik boks uključen i u sportski program Evropskih igara koje se održavaju pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta 2023. u Poljskoj, jeste logičan sled ovog puta ka uspehu.

Kik boks savez Srbije je od svog osnivanja član svetske organizacije WAKO, svoje aktivnosti usklađuje sa njenom agendom i naši takmičari se po svom uspehu već godinama nalaze u samom vrhu.

Takmičarski kalendar

15jun(jun 15)00:0018(jun 18)00:00Svetski kup Hungarian OpenBudimpešta, Mađarska

21jun(jun 21)00:0002jul(jul 2)00:00Evropske olimpijske igreKrakov, Poljska

21jun(jun 21)00:0002jul(jul 2)00:00Evropske olimpijske igreKrakov, Poljska

25avg(avg 25)09:0003sep(sep 3)20:00Prvenstvo Evrope za decu, kadete i junioreIstanbul, Turska

25avg(avg 25)09:0003sep(sep 3)20:00Prvenstvo Evrope za decu, kadete i junioreIstanbul, Turska

Kompletan kalendar događaja…

Najnovije