Konkurs za izbor selektora svih reprezentativnih selekcija Kik boks saveza Srbije

Na osnovu odluke Upravnog odbora Kik boks saveza Srbije donete 03.02.2024. godine, konkursna komisija Kik boks saveza je raspisala javni konkurs za izbor selektora svih reprezentativnih selekcija Kik boks saveza Srbije u periodu 2024-2028. godina.

Uslovi konkursa, rokovi i način konkurisanja se nalaze na Oglasnoj tabli veb sajta saveza.

X