Kik boks dobio priznanje od Međunarodnog olimpijskog komiteta

Dana 20.07.2021. sport kik boks i svetska kik boks organizacija WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) je dobila puno priznanje od strane Međunarodnog Olimpijskog Komiteta.

Na sednici Generalne skupštine MOK-a održane 20.7.2021. svetska organizacija WAKO i sport kik boks su, zajedno sa još pet sportova, primljeni kao punopravni članovi.

Izveštaj o procesu usklađivanja dokumenata i načina rada koji je svetska WAKO organizacija od 2018. godine, kada je dobila privremeno priznanje, do dana održavanja sednice Izvršnog odbora 10.6.2021. gde je i potvrđeno da se daje preporuka Generalnoj skupštini da se WAKO primi u članstvo, podneo je g-din Kit Mek Konel, sportski direktor Sportskog odeljenja MOK-a za vreme Skupštine.

Posle obavljenog glasanja delegata, doneta je odluka o prijemu u olimpijsku porodicu sportova.

Ovo je istorijski dan za sport kik boks u svetu. San dug 40 godina je dosanjan. Sa ovim priznanjem ide i velika odgovornost kao i nastavak rada na ekspanziji i omasovljenju učesnika našeg sporta.

Svetska kik boks organizacija WAKO zadržava status već priznate članice ARISF (Asocijacije priznatih Međunarodnih Sportskih Federacija), koja je pod pokroviteljstvom MOK-a.

Članstvo u Međunarodnom olimpijskom komitetu otvara vrata sportu  da ima koristi od obrazovnih i razvojnih programa koji postoje u MOK-u a sve u svrhu unapređenja sporta.

X