Nova lista zabranjenih supstanci

Anti doping agencija Srbije (ADAS) objavila je novu Listu zabranjenih supstanci u sportu koja počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.  Obaveza svih učesnika u sportu je da se upoznaju sa ovim promenama, kao i da stalno ažuriraju svoje znanje o zabranjenim supstancama.

Link:

Нова Листа забрањених допинг средстава 2022. и строга контрола коришћења свих глукокортикоида

X