Antidoping agencija-džepni priručnik

antdop

U saradnji sa Antidoping agencijom Republike Srbije obaveštavamo vas o izdanju džepnog priručnika Antidoping agencije Republike Srbije za 2019. godinu.

Link za priručnik: 
 
Džepni priručnik sadrži osnovne informacije o:
 
1. supstancama koje se nalaze na listi zabranjenih supstanci, 
2. izuzeću radi terapijske upotrebe (TUE), 
3. dijetetskim suplementima
4. proceduri doping kontrole urina
5. proceduri doping kontrole krvi
6. povredama antidoping pravila
7. primerima dozvoljenih lekova
X