Ažurirana lista redovnih članova Kik boks saveza Srbije za 2022. godinu

Naknadnim uvidom u dokumenta potrebna za učešće na skupštini Saveza zakazanoj u Kraljevu,  19.6.2022. godine u 10 časova, (odnosno skupštini izmenjenog datuma 02.07.2022. u 11 časova) utvrđeno je da kik boks klub Pan Džim nema prava učešća na skupštini jer je 26.5.2022. godine brisan iz registra Agencije za privredne registre.

Ažuriran spisak redovnih članova KBSS:

Redovni članovi KBSS u 2022.

X