Istraživanje o sportistima i njihovim iskustvima u okolnostima pandemije

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, odsek za psihologiju, sprovodi istraživanje namenjeno sportistima u cilju sagledavanja njihovih ličnih i sportskih iskustava u aktuelnim okolnostima usled pandemije izazvane virusom COVID-19.

Istaživanje je naučnog karaktera i služiće u svrhe potpunijeg razumevanja potreba sportista. Ispitivanje je potpuno anonimno, tako da pozivamo sve zainteresovane sportiste seniorskog uzrasta da u njemu dobrovoljno učestvuju i daju svoj doprinos ovom istraživanju. Potrebno je popuniti odgovore na sva zadata pitanja kako bi vaše učešće bilo valjano.

Rok za učešće u istraživanju je 30.10.2020. kada najkasnije treba popuniti upitnik koji je dostupan na linku ispod.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jNoXl5jO2hD6fBtWlOUqP8eSAz3wOShUMqOfLX0oCcEdMQ/viewform?gxids=7628

 

X