Izbori u Svetskoj kik boks federaciji

pelevic wako predsednik


Borislav Pelević izabran za Predsednika Svetske kik boks federacije

Na Generalnoj Skupštini svetske kik boks federacije Borislav Pelević je izabran za Predsednika  u mandatu od 4 godine.
Pravo glasa je imalo prisutnih 115 delegata koji su predstavljali zemlje članice, od kojih su samo Hrvatska i Južna Afrika glasale uzdržano, a sve ostale zemlje su se izjasnile za Borislava Pelevića. Ovo je veliki uspeh ne samo srpskog sporta nego i sportske diplomatije, gde se 113 zemalja sveta izjasnilo za kandidata iz Srbije.

pelevic wako
Novi predsednik je zahvalio delegatima na poverenju koje su mu ovako masovno uputile zemlje članice. Na predsednikov predlog izabran je novi Bord Direktora (Upravni odbor), kao i novi podpredsednici.
WAKO federaciju i novog predsednika u narednom periodu čeka mnogo posla  obzirom da kik boks učestvuje na Svetskim igrama WORLD GAMES 2017. koje će biti održane u Wroclavu, Poljska.


Novo rukovodstvo WAKO federacije: predsednik Pelević sa podpredsednicima i delom Borda direktora

pelevic wako bord direktora

X