Knjiga Miodraga Jotića „KIK BOKS-osnovni trenerski priručnik“

Izašla je iz štampe knjiga Miodraga Jotića „KIK BOKS – osnovni trenerski priručnik“.

Knjiga je namenjena trenerima kik boksa ali i svim sportistima kik bokserima koji su voljni da se upoznaju sa stručno pripremljenim i dobro organizovanim treninzima.

Akcenat u knjizi je na radu i ulozi trenera u svestranom razvoju jednog sportiste.

Kroz 11 poglavlja, čitalac se upoznaje sa značenjem trenerskog posla, treningom, planiranjem rada, osnovnim kik boks tehnikama, taktikom i strategijom borenja, takmičenjem (postupcima trenera i takmičara pre, za vreme i posle istog), opštim sadržajem kik boks treninga, načinom i sadržajem korišćenja različitih rekvizita, planiranjem i okvirnim planom rada sa početnicima i poseban dodatak edukaciji u kik boksu.

Ovaj priručnik trebalo bi da da osnovu na kojoj će svaki trener graditi svoj način i metod rada prilagođen svakom takmičaru ponaosob.

Uz fotografije iz borbi naših reprezentativaca, trenera i osoba koji su direktni učesnici nastajanja kik boks sporta, ova knjiga je jedinstveni primer ploda autorovog 42-godišnjeg iskustva borenja, treniranja, takmičenja, učenja, obučavanja i stvaranja u kik boksu.

„Napisana je onako kako sam ja tragao, učio i otkrivao ovaj sport“, rekao je Miodrag Jotić.

X