Miodrag Jotić je novi izabrani predsednik Kik boks saveza Srbije

Na vanrednoj izbornoj sednici Skupštine Kik boks saveza Srbije, koja je zakazana na zahtev više od 1/3 klubova članova Skupštine na što po Statutu KBSS i Zakonu o sportu imaju pravo, sproveden je izbor za novog predsednika Kik boks saveza Srbije i većinom glasova  je izabran Miodrag Jotić.

U toku izbornih pred-radnji pristigle su tri kandidature, ali je pre Skupštine kandidat Stanka Pejović povukla svoju kandidaturu tako da se biralo između kandidata Miodraga Jotića i Srđana Bugarčića.

Od 74 kluba koji su članovi Skupštine, na ovoj sednici je prisustvovalo 42 kluba, tako da je Skupština imala kvorum za legitiman rad.

Posle obavljenog tajnog glasanja i prebrojavanja glasačkih listića, za Miodraga Jotića je glasao 41 član Skupštine a za Srđana Bugarčića 1, tako da je većinom glasova Miodrag Jotić postao novi predsednik Kik boks saveza Srbije.

Novi predsednik je predložio i lica za Upravni odbor i Nadzorni odbor, koji su takođe izglasani, te od danas Kik boks savez Srbije ima novo rukovodstvo: predsednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Upravni odbor KBSS čine članovi: Marija Jevđić, Radomir Radomirović, Husein Dupljak, Filip Radović, Mihalj Halas, Stanka Pejović, dr Nebojša Maksimović i Dejan Kekić.

Nadzorni odbor čine: Jelena Kuburić, Ivan Milosavljević i Nebojša Živojinović.

Miodrag Jotić je pionir kik boks sporta u Srbiji i prostoru bivše Jugoslavije, takmičar u kik boksu i savateu i mnogostruki nacionalni i internacionalni šampion, bivši trener i selektor srpske reprezentacije, edukator koji je u svojoj karijeri održao stotine seminara o kik boksu što u zemlji što širom sveta.

X