Novina u postupku registracije takmičara

Izmenama u registracionom pravilniku Kik boks saveza Srbije, koje su stupile na snagu 27.04.2021. godine predviđeno je da za izdavanje takmičarske knjižice nije više potrebno da takmičar donosi lekarsko uverenje na uvid.

Za registraciju je potrebno da se priloži Obrazac za registraciju, popunjen i pečatiran od strane kluba za koji se lice registruje, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (nije važan datum izdavanja izvoda) ili očitanu ili fotokopiranu ličnu kartu, kao i 300 dinara.

Lekarski pregled se obavlja pri učlanjenju u klub, a ukoliko lekar nije upisao potvrdu o izvršenom pregledu u knjižicu, takmičar je obavezan da lekarsku potvrdu  ponese sa sobom na takmičenje na kome učestvuje.

X