Obaveštenje o neuručenju druge opomene

Posle pokušane dostave članu Kik boks saveza Srbije Kik boks klubu Sinđelić iz Beograda  druge opomene o neizmirenoj članarini  u 2022. godini poštanskom pošiljkom sa povratnicom dana 25.11.2022. godine, pošta je pošiljku sa naznakom „nije tražio“ vratila na adresu kancelarije Kik boks saveza Srbije.

Obaveštenje o neprispeću

X