Održana Skupština Kik boks saveza Srbije za 2022. godinu

Održana je redovna skupština Kik boks saveza Srbije za 2022. godinu u Senti, 16.10.2022. od 10-12 časova.
Rad se odvijao u okviru tačaka Dnevnog reda i odluke su usvajane jednoglasno.
Dnevni red:
1. Izbor 3 člana radnog predsedništva
2. Izbor Verifikacione komisije
3. Utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
5. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Kik boks saveza Srbije održane 23.05.2021. godine
6. Usvajanje ostavke člana Upravnog odbora, Stanke Pejović
7. Usvajanje Izveštaja o radu u 2021. godini
– usvajanje finansijskog izveštaja
– usvajanje izveštaja o aktivnostima
8. Predlog plana i programa aktivnosti Kik boks saveza Srbije za 2022. god.
9. Predlog finansijskog plana Kik boks saveza Srbije za 2022. god.
10. Promena adrese sedišta Kik boks saveza Srbije – sa Maršala Birjuzova 50 na Terazije 35, Beograd
11. Učlanjenje u Balkansku kik boks federaciju (WAKO Balkan)
12. Izveštaj predsednika Miodraga Jotića o situaciji u Kik boks savezu Srbije
13. Razno.
Zaključak je da se razvoj kik boksa treba usmeravati ka novim uspesima u narednom periodu i u skladu sa kalendarom i velikim medjunarodnim takmičenjima na kojima kik boks učestvuje.
X