Plan i program rada kandidata za predsednika KBSS Srđana Bugarčića

Prema Članu 41. stav 4. Statuta KBSS, a pre održavanja vanredne izborne Skupštine KBSS, objavljuje se Plan i program rada kandidata za predsednika KBSS u mandatu 2021.-2025. Srđana Bugarčića.

Plan i program rada kandidata Srđana Bugarčića

X