Spisak redovnih članova KBSS sa pravom glasa na Skupštini u 2023. god

Spisak redovnih članova Kik boks saveza Srbije koji imaju pravo glasa na vanrednoj skupštini koja će se održati u Kraljevu, 29.7.2023. godine sa početkom u 11 časova.

U okviru spiska redovnih članova nalazi se i lista onih članova koji nisu ispunili jedan od dva obavezna uslova za redovno članstvo a to je izmirenje godišnje članarine za 2022. i 2023. godinu. Ovi klubovi imaju pravo da do 19.7.2023. godine izmire svoje obaveze i time steknu pravo glasanja na Skupštini. Posle tog datuma će se lista redovnih članova ažurirati i biti konačna.

Takođe, ostavljena je mogućnost da, ako je došlo do greške ili izostavljanja nekog kluba, da se pošalje primedba sa obrazloženjem što pre na mejl kancelarije saveza kako bi greška bila ispravljena. Rok za primedbe je 19.7.2023.

Poziv na vanrednu skupštinu KBSS sa Odlukom o redovnim članovima i predlogom Dnevnog reda

X