Stručno osposobljavanje

KBSS Logo
POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA ZVANJE: OPERATIVNI TRENER
 
Visoka spoprtska i zdravstvena škola  strukovnih studija i ove godine organizuje, u saradnji sa Kik boks savezom Srbije, stručno osposobljavanje za zvanje: OPERATIVNI TRENER i druga sportska zvanja, u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije.
 
Podsećamo vas da je zvanje OPERATIVNI TRENER minimum potrebnog zvanja za dobijanje licence za rad.
Molimo sve zainteresovane da se prvo jave kancelariji Kik boks saveza Srbije kako bi bila oformljena grupa polaznika.
Nastava za Program stručnog osposobljavanja počinje 11.3.2016. godine u prostorijama Visoke sportske i zdravstvene škole, Beograd, ul.Toše Jovanovića 11.
 
Prijave primamo do 1.3.2016.
Prijavu Kik boks savezu Srbije treba izvršiti mejlom, na office@kick.rs

 

X