Svetski anti-doping kodeks za 2021. godinu

Svetski anti-doping kodeks za 2021. godinu stupa na snagu prvim danom 2021. godine. U njemu se nalaze osnovne definicije i objašnjenja šta je doping, modeli najboljih rešenja i smernice kao i celokupna svrha, obim i organizacija svetskog anti-doping programa. Kik boks savez Srbije je kao partner ADAS-a, anti-doping agencije Srbije, obavezan da ovakve edukativne programe stavi na uvid svojim članovima. Sve o anti-doping kodeksu 2021. kao i ostala dokumenta možete pronaći u posebnom sektoru namenjenom radu Zdravstvene komisije KBSS i anti-doping edukaciji.

https://www.kick.rs/savez/komisije-i-odbori/zdravstvena-komisija/

X