Svetski anti-doping kodeks-izmene od 1.1.2021.

Od prvog dana nove 2021. godine stupio je na snagu izmenjeni Svetski anti-doping kodeks koji definiše pravila koja važe u celom svetu, koji promoviše jednakost, fer plej i štiti zdravlje sportista. Čitajte na linku:

Promene u svetskom anti-doping kodeksu

X