Zakazana vanredna Skupština Kik boks saveza Srbije

Vanredna sednica Skupštine Kik boks saveza Srbije biće održana u Kraljevu, ul. Trg Jovana Sarića 1 (zgrada gradske skupštine) 23.maja sa početkom u 11 časova.

Za sednicu je usvojen sledeći Dnevni red:

  1. Izbor 3 člana radnog predsedništva
  2. Izbor verifikacione komisije
  3. Utvrđivanje kvoruma
  4. Usvajanje Dnevnog reda
  5. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine Kik boks saveza Srbije održane 06.03.2021. godine
  6. Izveštaj o radu
  7. Izveštaj predsednika Miodraga Jotića o situaciji u Kik boks savezu Srbije od njegovog izbora na mesto predsednika 06.03.2021.
  8. Razno

Pravo prisustva i učešća u radu ima po jedan predstavnik svakog kluba redovnog člana Kik boks saveza Srbije. Lice može da učestvuje u radu Skupštine kao predstavnik kluba (zakonski zastupnik kluba) ili punomoćnik kluba (sa priloženim obrascem pismenog punomoćja koje mu daje zastupnik kluba a koje je klubovima blagovremeno dostavljeno mejlom, a možete ga preuzeti iz priloga).

Prisustvo je obavezno za sve klubove redovne članove Kik boks saveza Srbije.

Dokumenta:

Zapisnik: Vanredna-izborna-skupstina-KBSS-06.03.2021.

Obrazac punomoćja

X