Zaštita dece u sistemu sporta

Užički centar za prava deteta je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije organizovao sastanak sa predstavnicima granskih sportskih saveza na temu zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u sportu.

Sastanak je bio u onlajn formi i u prvom delu su predstavljeni dokumenti i zaključci istraživanja na tu temu u Srbiji, analize pravnog okvira i definisanja opštih protokola zaštite dece u sportu, a u drugom delu je sprovedena panel diskusija gde su razmenjena iskustva saveza na tu temu.

Pored Kik boks saveza, ispred koga je na sastanku učestvovala Marijana Pelević, učestvovali su i predstavnici odbojkaškog, rukometnog, košarkaškog, atletskog, planinarskog, ragbi, vaterpolo, karling i drugih sportskih saveza.

Između ostalog, razgovarano je o Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, pravnim dokumentima na ovu temu, procedurama donetim od strane Ministarstva sporta, iskustvima saveza, istraživanjima na tu temu kao i neophodnim obrazovnim projektima.

Zaključak je da je, pored normativnih akata i dokumenata koji regulišu ovu materiju, najveći akcenat na prevenciji i obrazovanju svih učesnika u sportu o ovoj važnoj temi.

X