Jesolo Lido, Italija (15.10. – 24.10. 2021.)

LOW KICK

 • Aleksandar Konovalov, -71kg, zlatna medalja
 • Valentina Keri, -65kg, zlatna medalja
 • Nikola Filipović, +91kg, zlatna medalja
 • Saida Bukvić, -52kg, zlatna medalja
 • Zorana Nikolić, -48kg, zlatna medalja
 • Nevena Stevanović, -70kg, srebrna medalja
 • Boban Nikolić, -57kg, srebrna medalja

K-1

 • Aleksandar Menković, -86kg, zlatna medalja
 • Milana Bjelogrlić, -60kg, zlatna medalja
 • Teodora Manić, -65kg, srebrna  medalja
 • Aleksandra Krstić, -70kg, srebrna medalja
 • Nikola Todorović, -75kg, bronzana medalja

Sarajevo (22.10. – 27.10. 2019.)

LOW KICK

 • Aleksandar Konovalov, -67kg, zlatna medalja
 • Bojan Džepina, -91kg, zlatna medalja
 • Nikola Filipović, +91kg, zlatna medalja
 • Saida Bukvić, -52kg, zlatna medalja
 • Ajla Lukač, -56kg, srebrna medalja
 • Danijel Memedovski, -60kg, srebrna medalja
 • Miloš Keljanović, -75kg, srebrna medalja
 • Nikola Stošić, -81kg, bronzana medalja
 • Ljubo Jalovi, -86kg, bronzana medalja

K-1

 • Aleksandar Menković, -81kg, zlatna medalja
 • Milana Bjelogrlić, -60kg, zlatna medalja
 • Teodora manić, -65kg, zlatna medalja
 • Aleksandra Krstić, -70kg, zlatna medalja
 • Nikola Todorović, -75kg, srebrna medalja
 • Staša Veić, -52kg, bronzana medalja

Budimpešta (4.11.2017.-12.11.2017.)

LOW KICK

 • Aleksandar Konovalov, -63,5kg, zlatna medalja
 • Miloš Cvjetićanin, -86kg, zlatna medalja
 • Saida Bukvić, -52kg, zlatna medalja
 • Valentina Keri, -60kg, zlatna medalja
 • Diana Dabetić, -65kg, zlatna medalja
 • Bojan Džepina, -91kg, srebrna medalja
 • Stošić Nikola, -81kg, srebrna medalja
 • Stefan Anšelković, +91kg, bronzana medalja
 • Tamara Bašić, -70kg, bronzana medalja

K-1

 • Teodora Manić, -65kg, zlatna medalja
 • Aleksandra Krstić, -70kg, zlatna medalja
 • Ljubo Jalovi, -75kg, bronzana medalja
 • Nikola Filipović, +91kg, bronzana medalja

Beograd (21.10.2015.-1.11.2015.)

LOW KICK

 • Stefan Anđelković, +91kg, zlatna medalja
 • Saida Bukvić, -52kg, zlatna medalja
 • Diana Dabetić,-65kg, zlatna medalja
 • Aleksandar Konovalov, -63,5kg, zlatna medalja
 • Ajla Lukač, -56kg, srebrna medalja
 • Danijel Memedovski, -60kg, srebrna medalja
 • Aleksandar Menković, -75kg, srebrna medalja
 • Andi Đurđević, -86kg, srebrna medalja
 • Bojan Džepina, -91kg, bronzana medalja
 • Milena Švonja, -60kg, bronzana medalja
 • Tijana Srdić, -70kg, bronzana medalja
 • Fazlija Redžepi, -57kg, bronzana medalja
 • Aleksandar Topić, -71kg, bronzana medalja

K-1

 • Nenad Pagonis, -91kg, zlatna medalja
 • Slobodan Mijajlović, -67kg, zlatna medalja
 • Teodora Manić, -65kg, zlatna medalja
 • Aleksandra Krstić, -70kg, zlatna medalja
 • Saša Polugić, +91kg, zlatna medalja
 • Tamara Bašić, +70kg, srebrna medalja
 • Sanja Sučević, -52kg, bronzana medalja
 • Sedad Bukvić, -60kg, bronzana medalja
 • Dimitrije Tadić, -71kg, bronzana medalja
 • Ljubo Jalovi, -75kg, bronzana medalja
 • Nemanja Pantelić, -81kg, bronzana medalja

KICK LIGHT

 • Jovana Milovanović, -55kg, srebrna medalja
 • Dragica Jelisavac, -70kg, bronzana medalja
 • Jovan Stevanović, -63kg, bronzana medalja
 • Milutin Nikolić, -84kg, bronzana medalja
 • Mitar Dugalić, -94kg, bronzana medalja

Brazil (28.09.2013 – 05.10.2013)

LOW KICK

 • Aleksandar Konovalov, -63,5kg, zlatna medalja
 • Nenad Pagonis, -91kg, zlatna medalja
 • Miloš Anić, -60kg, srebrna medalja
 • Viktor Šubić, -75kg, bronzana medalja
 • Stevan Živković, -81kg, bronzana medalja
 • Stefan Anđelković, +91kg, bronzana medalja
 • Aleksandar Topić, -71kg, bronzana medalja

K-1 RULES

 • Eva Halas, -65kg, zlatna medalja
 • Miljan Vidović, -81kg, zlatna medalja
 • Ljubo Jalovi, -75kg, zlatna medalja
 • Sanja Sučević, -52kg, srebrna medalja
 • Uroš Bogojević, -86kg, bronzana medalja

Segedin, Mađarska (20.-23.5.2010.)

LOW KICK

 • Nenad Dimitrijević, – 57 kg, zlatna medalja
 • Nikola Bogdanić, – 75 kg, zlatna medalja
 • Danijel Bogdanović, – 51 kg, srebrna medalja
 • Srđan Nadrljanski, – 51 kg, bronzana medalja
 • Milan Savić, – 54 kg, bronzana medalja
 • Aleksandar Đorđević, – 54 kg, bronzana medalja
 • Nenad Dimitrijević, – 57 kg, zlatna medalja
 • Stefan Vuksanović, – 63.5 kg, bronzana medalja
 • Uroš Živković, – 67 kg, bronzana medalja
 • Milan Dragojlović, – 75 kg, bronzana medalja
 • Stevan Mesarović, – 81 kg, bronzana medalja
 • Miloš Nešković, – 81 kg, bronzana medalja
 • Vladimir Lekić, – 86 kg, bronzana medalja
 • Davor Džudović, + 91 kg, bronzana medalja
 • Nikica Ristić, + 91 kg, bronzana medalja

K-1 RULES

 • Miloš Mladenović, + 91 kg, zlatna medalja
 • Miloš Mihaljević, – 75 kg, srebrna medalja
 • Miroljub Nedeljković, – 71 kg, bronzana medalja
 • Ivan Delić, – 81 kg, bronzana medalja
 • Dejan Vučković, – 86 kg, bronzana medalja

Vilah, Austrija (19. – 26.10.2009.)

LOW KICK

 • Boban Marinković, 57 kg, srebrna medalja
 • Miloš Anić, 60 kg, srebrna medalja
 • Dragan Jovanović, + 91 kg, srebrna medalja
 • Srdjan Nadrljanski, 51 kg, bronzana medalja
 • Mihajlo Jovanović, 63.5 kg, bronzana medalja
 • Petar Zivković, 71 kg, bronzana medalja
 • Jelena Stefanović, 65 kg, bronzana medalja

K1 RULES

 • Nenad Pagonis, 86 kg, zlatna medalja
 • Aleksandar Gogić, 60 kg, srebrna medalja
 • Sreten Miletić, 63.5 kg, srebrna medalja
 • Milan Savić, 54 kg, bronzana medalja
 • Milisav Ilić, 67 kg, bronzana medalja

Svetsko prvenstvo Beograd (24.09. – 01.10.2007.)
Coimbra, Portugal ( 26.11. – 02.12.2007.)

LOW KICK

 • Nenad Pagonis, 81 kg, zlatna medalja
 • Dragan Jovanović, +91 kg, zlatna medalja
 • Milena Dinčić, 56 kg, srebrna medalja
 • Olivera Milanović, + 70 kg, srebrna medalja
 • Boban Marinković, 57 kg, srebrna medalja
 • Mihajlo Jovanović, 63.5 kg, bronzana medalja
 • Nebojša Denić, 67 kg, bronzana medalja
 • Milan Dragojlović, 71 kg, bronzana medalja
 • Dragan Mićić, 75 kg, bronzana medalja.
  Nataša Ivetić, 70 kg, bronzana medalja

K1

 • Eva Halaši, 70 kg, zlatna medalja
 • Aleksandar Gogić, 57 kg, srebrna medalja
 • Sreten Miletić, 63.5 kg, bronzana medalja
 • Nenad Miletić, 91 kg, bronzana medalja
 • Mladen Božić, + 91 kg, bronzana medalja
 • Nataša Ninić, 52 kg, bronzana medalja
 • Suzana Radovanović, 60 kg, bronzana medalja
 • Jelena Đurić, 65 kg, bronzana medalja

FULL CONTACT

 • Marija Pejaković, + 70 kg, bronzana medalja

Agadir,  Maroko (19.-25.09.2005.)

LOW KICK

 • Dejan Milosavljević, 91 kg, zlatna medalja
 • Milijanka Cenić, 60 kg, srebrna medalja
 • Dragan Jovanović,  + 91 kg, srebrna medalja
 • Dragan Mićić, 75 kg, bronzana medalja

THAI KICK BOXING

 • Milisav Ilić, 67 kg, zlatna medalja
 • Darko Milašinović, 91 kg, bronzana medalja

Jalta, Ukraina (26.09. – 01.10.2003.) / Pariz, Francuska (21.10. -27.10.2003.)

LOW KICK

 • Nikola Mladenović, 63.5 kg , zlatna medalja
 • Dejan Milosavljević, 86 kg, srebrna medalja
 • Saša Ćirović, 91 kg, srebrna medalja
 • Siniša Marinković, 51 kg, bronzana medalja
 • Boban Marinković, 54 kg, bronzana medalja
 • Miloš Anić, 57 kg, bronzana medalja
 • Milisav Ilić, 67 kg, bronzana medalja

THAI KICK BOXING

 • Nenad Ćelap, 63.5 kg, bronzana medalja
 • Stanko Pavlović, 86 kg, bronzana medalja
 • Miša Bačulov,  91 kg, bronzana medalja

FULL CONTACT

 • Marija Ristović, 65 kg, bronzana medalja
 • Slobodan Marinković, 86 kg, bronzana medalja

Beograd, Srbija

LOW KICK:

 • Miloš Anić, 54 kg, zlatna medalja
 • Nikola Mladenović, 60 kg, zlatna medalja
 • Milisav Ilić, 63.5 kg, zlatna medalja
 • Ivan Sočo, 75 kg, zlatna medalja
 • Stanko Pavlović, 86 kg, srebrna medalja

FULL CONTACT:

 • Milijanka Cenić, 60 kg, zlatna medalja
 • Slobodan Marinković, 81 kg, srebrna medalja
 • Bojana Trajković, 70 kg, srebrna medalja
 • Dejan Kekić, 60 kg, bronzana medalja
 • Ljubiša Ilić, 86 kg, bronzana medalja
 • Goranka Blagojević, 56 kg, bronzana medalja
 • Marija Divjak, 65 kg, bronzana medalja

THAI KICK BOXING:

 • Dragan Jovanović, + 91 kg, srebrna medalja
 • Branislav Ilić, 60 kg, bronzana medalja
 • Nenad Ćelap, 63,5 kg, bronzana medalja
 • Milan Maljković, 75 kg, bronzana medalja

AERO KICK BOXING:

 • Marija Grujičić, bronzana medalja

Caorle, Italija

 • Tanja Vujić, zlatna medalja
 • Bojana Trajković, srebrna medalja
 • Milovan Gašić, bronzana medalja
 • Dragan Durmić, bronzana medalja
 • Slobodan Marinković, bronzana medalja
 • Goranka Blagojević, bronzana medalja

Gdanjsk, Poljska

 • Jovan Nikolić, bronzana medalja
 • Božidar Đermanović, bronzana medalja
 • Drago Janjušević, bronzana medalja
 • Siniša Marinković, bronzana medalja
 • Stanka Savčić, bronzana medalja

Kijev, Ukrajina (25.-28.11.1995.)

 • Dragana Ignjatić, bronzana medalja
 • Stanka Savčić, bronzana medalja
 • Rajo Božović, bronzana medalja

Budimpešta, Mađarska (25.-28.11.1993.)

 • Dragana Ignjatić, zlatna medalja
 • Stanka Savčić, srebrna medalja
 • Goran Macakanja, bronzana medalja
 • Zoran Šijan, bronzana medalja

Pariz, Francuska

 • Dragan Nerić, srebrna medalja
 • Dušan Plećaš, bronzana medalja
Međunarodni dan kik boksa

Dan kada planeta obeležava Dan kik boksa je 30. novembar, dan kada je 2018.godine sport kik boks dobio priznanje Međunarodnog olimpijskog komiteta i tako postao deo olimpijske porodice sportova.

San koji se sanja još od 1977. godine, kada je u Berlinu registrovana svetska asocijacija kik boks organizacija, sada je postao java.

Kik boks svetska organizacija WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), je član najrelevantnijih svetskih sportskih organizacija i učestvuje u nekoliko multi-sport događaja kao što su Svetske igre, Svetske borilačke igre, Univerzitetske igre, Azijske igre i slično.

Vest koja je objavljena 14.decembra 2020.godine da je kik boks uključen i u sportski program Evropskih igara koje se održavaju pod pokroviteljstvom Olimpijskog komiteta 2023. u Poljskoj, jeste logičan sled ovog puta ka uspehu.

Kik boks savez Srbije je od svog osnivanja član svetske organizacije WAKO, svoje aktivnosti usklađuje sa njenom agendom i naši takmičari se po svom uspehu već godinama nalaze u samom vrhu.

Takmičarski kalendar

10jul(jul 10)00:0015(jul 15)00:00The World Games 2022, Birmingham, USABoutwell Audithorium

16sep(sep 16)00:0025(sep 25)00:00Svetsko prvenstvo za kadete i junioreJesolo Lido, Venice region, Italija

Kompletan kalendar događaja…