Miloš Milutinov

Glavni trener za disciplinu K-1
Miloš Milutinov iz Novog Sada, rođen 1. aprila 1988.